EASAn ennakkolausuntopyyntö: “Environmental protection requirements for supersonic transport aeroplanes"

EASA on julkaissut ennakkolausuntopyynnön ”Environmental protection requirements for supersonic transport aeroplanes”. Määräaika lausunnon antamiselle päättyy 25.7.2022.

Ennakkolausuntopyyntöä voi kommentoida EASAn nettisivuilta löytyvän ohjeistuksen mukaan määräpäivään saakka.

Jos haluatte, voitte toimittaa mahdolliset omat kommenttinne tiedoksi myös Liikenne- ja viestintävirasto Traficomille, jolloin ne tulevat huomioiduiksi viraston kommenttien valmistelussa.

Lisätietoja

erityisasiantuntija Jari Lyytinen, p. 029 534 6234, jari.lyytinen(at)traficom.fi