EASAn lausuntopyyntö: “Development of acceptable means of compliance and guidance material to support the U-space regulation"

EASA on julkaissut lausuntopyynnön ”Development of acceptable means of compliance and guidance material to support the U-space regulation". Määräaika lausunnon antamiselle päättyy 15.3.2022.

Lausuntopyyntöä voi kommentoida EASAn nettisivuilta löytyvän ohjeistuksen mukaan määräpäivään saakka.

Jos haluatte, voitte toimittaa mahdolliset omat kommenttinne tiedoksi myös Liikenne- ja viestintävirasto Traficomille, jolloin ne tulevat huomioiduiksi viraston kommenttien valmistelussa.

 

Lisätietoja

Ylitarkastaja Esa Stenberg, p. 029 534 5367, esa.stenberg(at)traficom.fi