EASAn lausuntopyyntö: “New air mobility - Continuing airworthiness (CAW) rules for electric and hybrid propulsion aircraft and other non-conventional aircraft"

EASA on julkaissut lausuntopyynnön ”New air mobility - Continuing airworthiness (CAW) rules for electric and hybrid propulsion aircraft and other non-conventional aircraft”. Määräaika lausunnon antamiselle päättyy 21.3.2022.

Lausuntopyyntöä voi kommentoida EASAn nettisivuilta löytyvän ohjeistuksen mukaan määräpäivään saakka.

Jos haluatte, voitte toimittaa mahdolliset omat kommenttinne tiedoksi myös Liikenne- ja viestintävirasto Traficomille, jolloin ne tulevat huomioiduiksi viraston kommenttien valmistelussa.

Lisätietoja

erityisasiantuntija Jari Lyytinen, p. 029 534 6234, jari.lyytinen(at)traficom.fi