EASAn lausuntopyyntö: “New air mobility; Subtask 2 — Gyroplanes, Flight crew licensing for private pilot licences and non-commercial operations conducted in visual flight rules by day and by night"

EASA on julkaissut lausuntopyynnön EASA NPA 2021-12: New air mobility; Subtask 2 — Gyroplanes, Flight crew licensing for private pilot licences and non-commercial operations conducted in visual flight rules by day and by night. Määräaika lausunnon antamiselle päättyy 14.1.2022.

Lausuntopyyntöä voi kommentoida EASAn nettisivuilta löytyvän ohjeistuksen mukaan määräpäivään saakka.

Jos haluatte, voitte toimittaa mahdolliset omat kommenttinne tiedoksi myös Liikenne- ja viestintävirasto Traficomille, jolloin ne tulevat huomioiduiksi viraston kommenttien valmistelussa.

 

Lisätietoja

Tarkastaja Sami Jänis, p. 0295347091, sami.janis(at)traficom.fi