EASAn lausuntopyyntö: “Regular update of the SERA regulatory framework (IRs and AMC & GM)"

EASA on julkaissut lausuntopyynnön ”Regular update of the SERA regulatory framework (IRs and AMC & GM)”. Määräaika lausunnon antamiselle päättyy 25.8.2022.

Lausuntopyyntöä voi kommentoida EASAn nettisivuilta löytyvän ohjeistuksen mukaan määräpäivään saakka.

Jos haluatte, voitte toimittaa mahdolliset omat kommenttinne tiedoksi myös Liikenne- ja viestintävirasto Traficomille, jolloin ne tulevat huomioiduiksi viraston kommenttien valmistelussa.

Lisätietoja

erityisasiantuntija Jani Luiro, p. 029 5345140, jani.luiro(at)traficom.fi