EASAn lausuntopyyntö: “Remote aerodrome air traffic services"

EASA on julkaissut lausuntopyynnön ”Remote aerodrome air traffic services”. Määräaika lausunnon antamiselle päättyy 2.8.2022.

Lausuntopyyntöä voi kommentoida EASAn nettisivuilta löytyvän ohjeistuksen mukaan määräpäivään saakka.

Jos haluatte, voitte toimittaa mahdolliset omat kommenttinne tiedoksi myös Liikenne- ja viestintävirasto Traficomille, jolloin ne tulevat huomioiduiksi viraston kommenttien valmistelussa.

 

Lisätietoja

erityisasiantuntija Jani Luiro, p. 029 5345140, jani.luiro(at)traficom.fi