Euroopan sähköisen viestinnän komitean lausuntopyyntö

Euroopan sähköisen viestinnän komitea (ECC) pyytää lausuntoja useista päätös- ja raporttiluonnoksista. Päätökset koskevat muun muassa päätelaitteiden vapaata liikkuvuutta, laivojen matkaviestinverkkoja sekä tiettyjen matkaviestintaajuusalueiden päätöksen muuttamista teknologianeutraaliksi.

Lisätietoja antaa Petteri Jokela, sähköposti on muotoa etunimi.sukunimi(at)traficom.fi.

ECO:n lähettämät lausuntopyynnöt liitteineen ja lomake 'Template of responses to Public Consultation' kommenttien ja muutosehdotusten esittämiseen löytyvät ECO:n sivuilta (Ulkoinen linkki).

Lausunnon antaja voi halutessaan lähettää kommenttinsa myös suoraan ECO:lle, PublicConsultation@eco.cept.org .

Suomen hallinnon kannanoton muodostamiseksi Liikenne- ja viestintävirasto Traficom pyytää kommentteja edellä mainituista luonnoksista 12.12.2021 mennessä.