Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Siirry hakuun

Henkilöliikennetutkimuksen 2016 tuloksia taulukoina

Tältä sivulta voi ladata Excel-tiedostoina tuloksia vuoden 2016 henkilöliikennetutkimusaineistosta.

Vuoden 2016 henkilöliikennetutkimus toteutettiin aiemmasta poiketen monimenetelmätutkimuksena. Vastaaminen oli mahdollista puhelimitse, verkossa ja kirjeitse. Menetelmämuutoksella tavoiteltiin vastauskynnyksen madaltamista ja parempaa vastausastetta kuin pelkällä puhelinhaastattelulla.

Tutkimuksen nykyaikaistaminen oli mainituista syistä välttämätöntä, mutta samalla menetettiin vertailtavuus aiempiin tutkimuksiin nähden. Toisaalta uusimmassa tutkimuksessa saavutettiin aiempaa parempi vertailtavuus eri seutujen kesken. Samalla käsitteitä ja määritelmiä on yhdenmukaistettu mahdollisimman pitkälle Euroopan Unionin tilastotoimiston Eurostatin ohjeistuksen suuntaan.

Teemoista on tehty valmiita .xlsx -tulostiedostoja, joita voi ladata omalle koneelle alta. Kussakin tiedostossa on perustulokset taulukoituna ja yleensä matkaluku, keskimatkanpituus, keskimatka-aika ja vastaavat suoritteet.

Tulosten yhteydessä on pääosin ilmoitettu, kuinka monta matkahavaintoa tulosten laskennassa on ollut käytettävissä. Matkaluku on kohtuullisen luotettava, jos matkahavaintoja on yli 100. Matkasuoritteen luotettavaan arviointiin taas tarvitaan yleensä yli 400 matkahavaintoa.