Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Siirry hakuun

Valtakunnallinen henkilöliikennetutkimus 2016

Valtakunnallisella henkilöliikennetutkimuksella kerätään perustietoja suomalaisten liikkumisesta. Tietoja käytetään apuna parannettaessa liikkumismahdollisuuksia ja liikenneturvallisuutta sekä pyrkimyksissä vähentää liikenteen ympäristöhaittoja. Tutkimustulokset antavat liikennesuunnittelun tarvitsemaa tietoa eri kulkutavoista ja liikkumiseen vaikuttavista syistä.

Henkilöliikennetutkimus 2016

Tutkimusaineisto on koottu monimenetelmätutkimuksena vuonna 2016. Tutkimukseen oli mahdollista vastata puhelimitse, verkossa ja kirjeitse. Tutkimukseen osallistui kaupunkiseutuja omilla lisäotoksillaan. Kaikkiaan tutkimukseen vastasi yli 30 000 suomalaista. Tutkimusjulkaisu (Ulkoinen linkki) valmistui maaliskuussa 2018.

Kaksi piirakkakaaviota: Matkojen kulkutavat matkaluvun ja matkasuoritteen mukaan henkilöliikennetutkimuksessa 2016

Tutkimuksen yleisesittely

Valtakunnallinen henkilöliikennetutkimus on vuodesta 1974 alkaen noin kuuden vuoden välein toteutettu tutkimus. Tutkimus antaa yleiskuvan suomalaisten liikkumisesta ja henkilöliikennematkojen väestöryhmistä sekä ajallisista ja alueellisista eroista. Alla on esitelty päätuloksia vuoden 2016 henkilöliikennetutkimuksesta.

Henkilöliikennetutkimuksen 2016 julkaisut ja määritelmät

Tästä voi ladata:

Yhteystiedot

Erityisasiantuntija
Hanna Strömmer
hanna.strommer(at)traficom.fi
p. 029 534 7053