Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Siirry hakuun

Kuulutus: Sahansaaren yksityisraiteen ratasuunnitelman hyväksyminen, Metsä Fibre Oy, Kemi

Liikenne- ja viestintävirasto on 23.6.2020 päätöksellään TRAFICOM/150096/05.02.03.02/2020 hyväksynyt Metsä Fibre Oy:n laatiman ratalain (110/2007) mukaisen ratasuunnitelman: Sahansaaren yksityisraide, Kemi.

Päätös ja sen perusteena olevat asiakirjat sekä valitusosoitus pidetään yleisesti nähtävillä sähköisenä Liikenne- ja viestintäviraston verkkosivuilla 1.7.-7.8.2020 välisen ajan. Asianosaisten katsotaan saaneen tiedon päätöksen nähtäville asettamisesta seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta (hallintolaki 62 a §).

Nähtävillä oleva aineisto

Päätökseen ja sen perusteena oleviin asiakirjoihin voi tutustua alla olevan linkin kautta. Aineisto poistetaan nähtävillä oloajan päätyttyä.

Lisätietoja

Lisätietoja suunnitelmasta antaa logistiikkajohtaja Pasi Pulkkinen, Metsä Fibre Oy, puhelin 040 581 0630 tai pasi.pulkkinen@metsagroup.com  sekä projektipäällikkö Markku Salo, Ramboll, puhelin 040 071 1261 tai markku.salo@ramboll.fi .

Lisätietoja päätöksestä antaa Liikenne- ja viestintävirastossa asiantuntija Jenna Mikkola, puhelin 029 534 6821 tai jenna.mikkola@traficom.fi .  

Liikenne- ja viestintävirasto käsittelee suunnitelmaan liittyen tarpeellisia henkilötietoja. Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä: https://www.traficom.fi/fi/traficom/tietosuoja-traficomissa (Ulkoinen linkki).