Kuulutus television ohjelmistotoimilupien hakemiseksi UHF-verkkoon meneillään olevalle toimilupakaudelle – hakemukset viimeistään 6.4.2021

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on vastaanottanut Kuntopaikka HH Oy:n hakemuksen ohjelmistotoimiluvasta televisiotoimintaan UHF-verkossa. Sähköisen viestinnän palveluista annetun lain 23 §:n mukaisesti ennen ohjelmistotoimiluvan myöntämistä myös muilla kiinnostuneilla on mahdollisuus hakea toimilupaa verkossa vapaana olevalle kapasiteetille. Myönnettävät ohjelmistotoimiluvat ovat voimassa meneillään olevan toimilupakauden loppuun saakka.

Hakemuksen pitää olla perillä Liikenne- ja viestintävirastossa viimeistään tiistaina 6.4.2021 kello 23.59.