Kuulutus vesiliikennelain (782/2019) mukaisesta kielto- ja rajoitusesityksestä Leppävirran kunnan Tervaniemen ja Ukonniemen välillä

Liikenne- ja viestintävirasto Traficomille on tehty esitys Kuopion lääninhallituksen tekemän veneliikennelain mukaisen päätöksen (pvm. 18.9.1989, dnro 4870 61 89 124) muuttamisesta Leppävirran kunnan Tervaniemen ja Ukonniemen välillä siten, että vesikulkuneuvoja koskeva 9 km/h nopeusrajoitus muutettaisiin 15 kilometriin tunnissa esitysalueella kulkevilla väylillä ja väylien ulkopuolisilla vesialueilla.

Vesistön aallokon aiheuttamisen kieltoalueeseen ei ole esitetty muutosta. Muutosesitys käy ilmi liitteenä olevasta karttaotteesta.

Muutoksen haku

Asianosaisilla, joita yllä mainittu esitys koskee, on oikeus muistutuksen
tekemiseen. Ohjeet muistutusten jättämisestä ilmenevät kuulutuksesta.

Kuulutusaika

23.6.–31.7.2020

Kuulutus on julkaistu 23.6.2020 ja tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisesta.

Lisätietoja kuulutuksesta

antaa ylitarkastaja Jani Koiranen: puh. 029 534 6707, sähköposti: jani.koiranen@traficom.fi