Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Liikenne- ja viestintävirasto Traficomille on tehty esitys vesikulkuneuvolla liikkumista koskevan aallokon aiheuttamisen kiellon määrääminen Iso Lehtisen saaren ja Salmirannan väliselle vesialueelle. Esitetty rajoitus- ja kieltoalue käy ilmi liitteenä olevasta karttaotteesta.

Niillä, joita yllä mainittu esitys koskee, on oikeus muistutuksen tekemiseen. Mahdolliset muistutukset on toimitettava Traficomille viimeistään 27.6.2024 joko sähköpostitse osoitteeseen: kirjaamo@traficom.fi tai postitse: Liikenne- ja viestintävirasto Traficom, PL 320, 00059 TRAFICOM. Muistutuksessa tulee ilmoittaa Traficomin diaarinumero TRAFICOM/41495/05.01.26.02/2022.

Kuulutusaika

Kuulutusaika on 6.6.–27.6.2024

Kuulutus on julkaistu 6.6.2024 ja tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisesta.

Lisätietoja

tarkastaja Elias Juvakka
p. 029 534 5022
sähköposti: elias.juvakka@traficom.fi