Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Kuulutus vesiliikennelain (782/2019) mukaisesta kielto- ja rajoitusesityksestä Teiskon alueella sijaitsevalle Kirkkojärven ja Kaletonjärven väliselle jokialueelle sekä Kaletonjärven ja Purnulammen väliselle jokialueelle Tampereen kaupungissa

Liikenne- ja viestintävirasto Traficomille on tehty esitys Vesikulkuneuvolla liikkumista koskevan 9 km/h nopeusrajoituksen määrääminen Teiskon alueella sijaitsevalle Kirkkojärven ja Kaletonjärven väliselle jokialueelle sekä Kaletonjärven ja Purnulammen väliselle jokialueelle Tampereen kaupungissa. Esitetty rajoitus- ja kieltoalue käy ilmi liitteenä olevasta karttaotteesta.

Niillä, joita yllä mainittu esitys koskee, on oikeus muistutuksen tekemiseen.  Mahdolliset muistutukset on toimitettava Traficomille viimeistään10.5.2024 joko sähköpostitse osoitteeseen: kirjaamo@traficom.fi tai postitse: Liikenne- ja viestintävirasto Traficom, PL 320, 00059 TRAFICOM. Muistutuksessa tulee ilmoittaa Traficomin diaarinumero
TRAFICOM/389176/05.01.26.02/2021.

Kuulutusaika

Kuulutusaika on 3.4.–24.4.2024.

Kuulutus on julkaistu 3.4.2024 ja tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisesta

Lisätietoja

asiantuntija Elias Skrifvars
p. 029 534 5462
sähköposti: elias.skrifvars@traficom.fi