Kuulutus vesiliikennelain (782/2019) mukaisesta kielto- ja rajoituspäätöksestä Tahkonlahdella Vuotjärvi-Syväriväylällä ja väylän ulkopuolisella vesialueella

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom määrää vesikulkuneuvolla liikkumista koskevan kiellon Tahkonlahdella Vuotjärvi-Syväriväylällä ja väylän ulkopuolisella vesialueella lauantaina 13.8.2022 klo 06.00-11.00 oheisen liitekartan mukaisesti.

Poikkeamat kiellosta tai rajoituksesta

Päätös ei koske virka-, ensihoito- ja pelastustehtävien suorittamiseksi, Puolustusvoimien toiminnan varmistamiseksi sekä muusta vastaavasta syystä välttämätöntä vesikulkuneuvolla liikkumista.

Voimaantulo

Päätös on voimassa mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta 13.8.2022 klo 06.00-11.00. Muutoksenhakuviranomainen voi kuitenkin kieltää päätöksen täytäntöönpanon.

Kuulutusaika

Kuulutusaika on 24.5.2022-30.6.2022.

Kuulutus on julkaistu 24.5.2022 ja tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisesta.

Muutoksen hakeminen

Asianosaiset, jonka oikeutta, etua tai velvollisuutta asia koskee, saavat hakea oikaisua tähän päätökseen vaatimalla päätöksen oikaisemista Traficomilta. Tarkemmat ohjeet oikaisuvaatimuksesta käyvät ilmi päätöksen liitteenä olevasta oikaisuvaatimusohjeesta.

Lisätietoja

Anna Mesimäki
p. 029 534 6163
Sähköposti: anna.mesimaki@traficom.fi