Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Siirry hakuun

Kuulutus vesiliikennelain (782/2019) mukaisesta kielto- ja rajoituspäätöksestä Biskopsö strömmen -nimiseen salmeen Falkbrantenin ja Kaskisuddin väliselle vesialueelle

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom määrää vesikulkuneuvolla liikkumista koskevan 18 km/h nopeusrajoituksen ja aallokon aiheuttamisen kiellon Biskopsö strömmen -nimiseen salmeen Falkbrantenin ja Kaskisuddin väliselle vesialueelle siten, että päätös on voimassa vuosittain 1.6.–31.8. välisenä aikana.

Voimaantulo

Päätös tulee voimaan mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta 1.6.2021 ja on voimassa toistaiseksi. Muutoksenhakuviranomainen voi kuitenkin kieltää päätöksen täytäntöönpanon.

Kuulutusaika

Kuulutusaika on 22.4.–31.5.2021

Kuulutus on julkaistu 14.4.2021 ja tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisesta.

Muutoksen hakeminen 

Asianosaiset, jonka oikeutta, etua tai velvollisuutta asia koskee, saavat hakea oikaisua tähän päätökseen vaatimalla päätöksen oikaisemista Traficomilta.

Tarkemmat ohjeet oikaisuvaatimuksesta käyvät ilmi päätöksen liitteenä olevasta oikaisuvaatimusohjeesta.

Lisätietoja

ylitarkastaja Jani Koiranen
p. 029 534 6707
sähköposti: jani.koiranen@traficom.fi