Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Siirry hakuun

Kuulutus vesiliikennelain (782/2019) mukaisesta kielto- ja rajoituspäätöksestä Espoossa Amiraalisataman ja Moisön väliseen salmeen

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom määrää vesikulkuneuvolla liikkumista koskevan 10 km/h nopeusrajoituksen ja aallokon aiheuttamisen kiellon Espoossa Soukanniemen ja Moisön väliseen salmeen mukaan lukien Amiraalisataman alueen.

Alue koskee Soukanniemi - Miessaarenselkä väylän Soukanniemen eteläpuolista väyläosaa sekä väyläalueen ulkopuolista aluetta liitekartan mukaisesti.

Poikkeamat kiellosta tai rajoituksesta

Päätös ei koske virka-, ensihoito- ja pelastustehtävien suorittamiseksi, Puolustusvoimien toiminnan varmistamiseksi sekä muusta vastaavasta syystä välttämätöntä vesikulkuneuvolla liikkumista.

Voimaantulo

Päätös tulee voimaan mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta 1.7.2023 ja on voimassa toistaiseksi. Muutoksenhakuviranomainen voi kuitenkin kieltää päätöksen täytäntöönpanon.

Kuulutusaika

Kuulutusaika on 15.5.–21.6.2023

Kuulutus on julkaistu 15.5.2023 ja tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisesta.

Muutoksen hakeminen

Asianosaiset, jonka oikeutta, etua tai velvollisuutta asia koskee, saavat hakea oikaisua tähän päätökseen vaatimalla päätöksen oikaisemista Traficomilta.

Tarkemmat ohjeet oikaisuvaatimuksesta käyvät ilmi päätöksen liitteenä olevasta oikaisuvaatimusohjeesta.

Lisätietoja

ylitarkastaja Jan Nyholm
p. 029 534 5296
sähköposti: jan.nyholm@traficom.fi