Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Siirry hakuun

Kuulutus vesiliikennelain (782/2019) mukaisesta kielto- ja rajoituspäätöksestä Munaniemen ja Soukanpohjan välisellä vesialueella Päijänteen Pajulahdessa

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom, hyläten esityksen vesiskootterilla ajamisen kiellosta, määrää vesikulkuneuvolla liikkumista koskevan 10 km/h nopeusrajoituksen ja aallokon aiheuttamisen kiellon Munaniemen ja Soukanpohjan välisellä vesialueelle Päijänteen Pajulahdessa liitekartan mukaisesti.

Päätös tulee voimaan mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta 24.6.2021 ja on voimassa toistaiseksi. Muutoksenhakuviranomainen voi kuitenkin kieltää päätöksen täytäntöönpanon.

Muutoksenhaku

Asianosaiset, jonka oikeutta, etua tai velvollisuutta asia koskee, saavat hakea oikaisua tähän päätökseen vaatimalla päätöksen oikaisemista Traficomilta. Tarkemmat ohjeet oikaisuvaatimuksesta käyvät ilmi päätöksen liitteenä olevasta oikaisuvaatimusohjeesta.

Kuulutusaika

Kuulutusaika on 27.4.–4.6.2021.

Kuulutus on julkaistu 27.4.2021 ja tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisesta.

Lisätietoja

Lisätietoja esityksestä antaa ylitarkastaja Jani Koiranen, p. 029 534 6707 sähköposti: jani.koiranen@traficom.fi