Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom hylkää esityksen vesikulkuneuvolla liikkumista koskevan 10 km/h nopeusrajoituksen määräämisestä Sarkaveden Haukkalahdelle ja Taivallahdelle Mäntyharjun kunnassa.

Päätös tulee voimaan 20.7.2024 lukien mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta ja on voimassa toistaiseksi. Muutoksenhakuviranomainen voi kuitenkin kieltää päätöksen täytäntöönpanon.

Kuulutusaika 

Kuulutusaika on 13.6.–20.7.2024. 
Kuulutus on julkaistu 13.6.2024. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisesta.

Muutoksenhaku  

Asianosaiset, jonka oikeutta, etua tai velvollisuutta asia koskee, saavat hakea oikaisua tähän päätökseen vaatimalla päätöksen oikaisemista Traficomilta.
Tarkemmat ohjeet oikaisuvaatimuksesta käyvät ilmi päätöksen liitteenä olevasta oikaisuvaatimusohjeesta.

Lisätietoja

Elias Skrifvars 
p. 029 534 5462 
sähköposti: elias.skrifvars@traficom.fi