Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Siirry hakuun

Kuulutus vesiliikennelain (782/2019) mukaisesta kielto- ja rajoituspäätöksestä Sipoon Kalkkirannan edustalle

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom muuttaa esityksestä poiketen Uudenmaan Lääninhallituksen tekemää nopeusrajoitusta Sipoon kunnan alueella (nro 2382/26.9.1990, dnro 04630 61 90 124) siten, että Djupsundet 15 km/h nopeusrajoitusalue laajennetaan Kalkkirannan venesataman aallonmurtajalle saakka.

Päätös ei koske virka-, ensihoito- ja pelastustehtävien suorittamiseksi, Puolustusvoimien toiminnan varmistamiseksi sekä muusta vastaavasta syystä välttämätöntä vesikulkuneuvolla liikkumista.

Voimaantulo

Päätös tulee voimaan mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta 14.7.2023 ja on voimassa toistaiseksi. Muutoksenhakuviranomainen voi kuitenkin kieltää päätöksen täytäntöönpanon.

Kuulutusaika

Kuulutusaika on 25.5.–1.7.2023

Kuulutus on julkaistu 25.5.2023 ja tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisesta.

Muutoksen hakeminen

Asianosaiset, jonka oikeutta, etua tai velvollisuutta asia koskee, saavat hakea oikaisua tähän päätökseen vaatimalla päätöksen oikaisemista Traficomilta. Tarkemmat ohjeet oikaisuvaatimuksesta käyvät ilmi päätöksen liitteenä olevasta oikaisuvaatimusohjeesta.

Lisätietoja

tarkastaja Elias Juvakka
p. 0295345022
sähköposti: elias.juvakka@traficom.fi