Lausuntopyynnöt ECC:n ja ECC/FM:n päätös-, suositus- ja raporttiluonnoksista

Euroopan sähköisen viestinnän komitea (Electronic Communications Committee) ja Euroopan sähköisen viestinnän komitean (Electronic Communications Committee) Frequency Management (FM) -työryhmä ovat kokouksissaan hyväksyneet päätös-, suositus- ja raporttiluonnoksia lausuntokierrokselle.

ECOn lähettämät lausuntopyynnöt (Ulkoinen linkki) liitteineen.

Pyydämme esittämään yksityiskohtaiset kommentit ja muutosehdotukset dokumenttien sisältöön englanniksi ECOn sivuilta saatavalla lomakkeella 'Template of responses to Public Consultation '.

Yleiset kommentit ja mielipiteet voi lähettää Liikenne- ja viestintävirasto, Traficomille, jotta ne voidaan tarvittaessa ottaa esille, kun dokumentteja ja niihin tehtyjä muutosehdotuksia käsitellään asianomaisessa työryhmässä.

Lausunnon antaja voi halutessaan lähettää kommenttinsa myös suoraan ECOlle, eco@eco.cept.org.

Suomen hallinnon kannanoton muodostamiseksi Liikenne- ja viestintävirasto, Traficom pyytää kommentteja edellä mainituista raporttiluonnoksista 14.8.2020 mennessä.