Lausuntopyyntö: 5G-verkoille lisää taajuuskaistaa ja radiolähettimiä luvasta vapaaksi

Digitalisoituva yhteiskuntamme tarvitsee yhä nopeampia ja laadukkaampia viestintäyhteyksiä. Liikenne- ja viestintävirasto Traficom edistää digitalisaatiota ja norminpurkua avaamalla uusia taajuuskaistoja digitaalisten viestintäpalveluiden käyttöön ja vapauttamalla radiolähettimiä luvanvaraisuudesta. Traficom pyytää lausuntoja radiotaajuusmääräykseen 4 ja määräykseen 15 luvasta vapaiden radiolähettimien yhteistaajuuksista ja käytöstä.

Matkaviestinteknologiaan perustuville paikallisille radioverkoille avataan uusi taajuuskaista 5G-käyttöön. Taajuuskaista 24,250 - 25,100 GHz on tarkoitus ottaa käyttöön vuoden 2021 alussa. Samalla näillä taajuuksilla toimivien 5G-verkkojen päätelaitteet vapautetaan luvanvaraisuudesta.

Luvanvaraisuudesta vapautetaan myös matkaviestinteknologiaan perustuvien paikallisten radioverkkojen päätelaitteet. Paikallisille radioverkoille avattiin viime keväänä taajuuskaista 2300 - 2320 MHz.

Dataverkoille tarkoitetuille lyhyen kantaman radiolähettimille on osoitettu taajuuskaista 870,0-874,4 MHz ja 915,0-919,4 MHz. Näiden taajuuskaistojen avaamisella edistetään muun muassa uusien IoT-sovellusten käyttöönottoa. Taajuuskaista avataan eurooppalaisen lyhyen kantaman radiolähettimiä koskevan suosituksen ERC/REC 70-03 mukaisesti.

Uutena lisäyksenä määräyksiin tulee taajuusalueella 100 Hz - 8,3 kHz toimivat induktiiviset laitteet, joita ovat esimerkiksi eräät kuulemisen apuvälineet ja robottiruohonleikkurien lataus- ja ohjauslaitteet.

Viranomaistoimintaan ja huoltovarmuuteen liittyvän matkaviestinten ilma-aluskäytön luvasta vapautusta ehdotetaan jatkettavaksi 31.3.2024 asti.

Määräysten on tarkoitus tulla voimaan alkuvuonna 2021.

Määräysluonnoksista pyydetään lausuntoja viimeistään 26.10.2020 lausuntopalvelu.fi-sivuston kautta.

Lausuntopalvelu.fi-sivuilla julkaistu lausuntopyyntö (Ulkoinen linkki).

Lisätietoja

Kehityspäällikkö Tapio Penkkala, p. 0295 390 434, tapio.penkkala(at)traficom.fi

Erityisasiantuntija Mikko Rintala, p. 0295 390 459, mikko.rintala(at)traficom.fi