Lausuntopyyntö ECC/FM:n suositus- ja päätösluonnoksista

Euroopan sähköisen viestinnän komitean (Electronic Communications Committee) Frequency Management (FM) -työryhmä on kokouksessaan helmikuussa hyväksynyt suositus- ja päätösluonnoksia lausuntokierrokselle.

Suomen hallinnon kannanoton muodostamiseksi Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin Digitaaliset yhteydet pyytää kommentteja  suositus- ja päätösluonnoksista 6.4.2020 mennessä.

Lisätietoja suositus- ja päätösluonnoksista antavat Tapio Penkkala, p. 0295 390 434 ja Joni Kallio, p. 0295 390 447, sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)traficom.fi.