Lausuntopyyntö ECC:n maaliskuun 2022 kokouksessa hyväksyttyyn raporttiluonnokseen ja kahteen muutettuun päätösluonnokseen

Euroopan sähköisen viestinnän komitea (ECC) pyytää lausuntoja 5G-verkkojen peittoalueen määrittämistä koskevaan raporttiin sekä kahteen muutettuun päätökseen, jotka koskevat alle 1 GHz:n satelliittijärjestelmiä ja lentokoneisiin asennettuja tukiasemia.

Lisätietoja antaa Petteri Jokela, sähköposti on muotoa etunimi.sukunimi(at)traficom.fi.

ECO:n lähettämät lausuntopyynnöt liitteineen ja lomake 'Template of responses to Public Consultation' kommenttien ja muutosehdotusten esittämiseen löytyvät ECO:n sivuilta (Ulkoinen linkki).

Lausunnon antaja voi halutessaan lähettää kommenttinsa myös suoraan ECO:lle, PublicConsultation@eco.cept.org

Suomen hallinnon kannanoton muodostamiseksi Liikenne- ja viestintävirasto Traficom pyytää kommentteja edellä mainituista luonnoksista 6.4.2022 mennessä.