Lausuntopyyntö ECC:n päätös-, raportti- ja suositusluonnoksista

Lausuntopyyntö satelliittimaa-asemien vapauttamisesta radioluvista taajuuskaistoilla 10,7-12,75 GHz ja 14,0-14,5 GHz, raporttiluonnoksesta taajuusalueen 3400-3800 MHz aikajakoisten matkaviestinverkkojen käytöstä raja-alueilla, luonnoksesta komission toimeksiantoon matkaviestinverkkojen ilma-aluskäytöstä 1800 MHz:n taajuuskaistalla, suositusluonnoksesta taajuuskaistalla 3400-3800 MHz sisätiloissa toimivien piensolutukiasemien teknisistä käyttöehdoista ja alle 3400 MHz:n toimivien sotilasradiojärjestelmien suojaamisesta.

ECOn lähettämät lausuntopyynnöt liitteineen ja lomake 'Template of responses to Public Consultation' kommenttien ja muutosehdotusten esittämiseen löytyvät ECOn sivuilta (Ulkoinen linkki).

Lausunnon antaja voi halutessaan lähettää kommenttinsa myös suoraan ECOlle, PublicConsultation@eco.cept.org.

Suomen hallinnon kannanoton muodostamiseksi Liikenne- ja viestintävirasto Traficom pyytää kommentteja edellä mainituista luonnoksista 11.8.2021 mennessä.

Lausuntopyyntö ECC:n päätös-, raportti- ja suositusluonnoksista