Lausuntopyyntö ECC:n päätösluonnoksista, raporteista ja suosituksista

Euroopan sähköisen viestinnän komitea (ECC) pyytää lausuntoja useisiin päätösluonnoksiin, raportteihin ja suosituksiin. Lausuntopyynnöt liittyvät nykyistä korkeampien taajuuskaistojen osoittamiseen satelliittikäyttöön, rautateiden radiojärjestelmien koordinointiin liittyviin suosituksiin, merenkulun VHF-kanavien digitalisointia selvittävään raporttiin sekä eurooppalaiseen taajuusjakotaulukkoon. Lausuntoa pyydetään lyhyen kantaman radiolaitteita koskevan suosituksen muutoksista.

Suomen hallinnon kannanoton muodostamiseksi Liikenne- ja viestintävirasto Traficom pyytää kommentteja luonnoksista 6.8.2021 mennessä.

Lisätietoja antavat Tapio Penkkala, p. 0295 390 434 ja Joni Kallio, p. 0295 390 447, sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)traficom.fi.