Lausuntopyyntö ECC:n raporttiluonnoksista

Euroopan sähköisen viestinnän komitea (Electronic Communications Committee) on kokouksessaan maaliskuussa hyväksynyt raporttiluonnoksia lausuntokierrokselle.

Lisätietoja raporttiluonnoksista antaa Jan Engelberg, p. 0295 390 438, sähköposti on muotoa etunimi.sukunimi(at)traficom.fi.

Pyydämme esittämään yksityiskohtaiset kommentit ja muutosehdotukset dokumenttien sisältöön englanniksi ECOn sivuilta saatavalla lomakkeella 'Template of responses to Public Consultation (Ulkoinen linkki)'.

Yleiset kommentit ja mielipiteet voi lähettää Liikenne- ja viestintävirasto Traficomille, jotta ne voidaan tarvittaessa ottaa esille, kun dokumentteja ja niihin tehtyjä muutosehdotuksia käsitellään asianomaisessa työryhmässä.

Lausunnon antaja voi halutessaan lähettää kommenttinsa myös suoraan ECOlle, eco@eco.cept.org.

Suomen hallinnon kannanoton muodostamiseksi Liikenne- ja viestintävirasto Traficom pyytää kommentteja edellä mainituista raporttiluonnoksista 15.4.2020 mennessä.