Lausuntopyyntö ECC:n SE-työryhmän raporttiluonnoksista

Euroopan sähköisen viestinnän komitean (Electronic Communications Committee) Spectrum Engineering (SE) -työryhmä on kokouksessaan toukokuussa hyväksynyt raporttiluonnoksia lausuntokierrokselle.

ECOn lähettämät lausuntopyynnöt liitteineen: http://www.cept.org/ecc/ (Ulkoinen linkki).

Pyydämme esittämään yksityiskohtaiset kommentit ja muutosehdotukset dokumenttien sisältöön englanniksi ECOn sivuilta saatavalla lomakkeella 'Template of responses to Public Consultation (Ulkoinen linkki)'.

Yleiset kommentit ja mielipiteet voi lähettää Liikenne- ja viestintävirasto Traficomille, jotta ne voidaan tarvittaessa ottaa esille, kun dokumentteja ja niihin tehtyjä muutosehdotuksia käsitellään asianomaisessa työryhmässä.

Lausunnon antaja voi halutessaan lähettää kommenttinsa myös ECOlle, eco@eco.cept.org.

Lisätietoja raporttiluonnoksista antaa Petteri Jokela p. 0295 390 472, sähköposti on muotoa etunimi.sukunimi(at)traficom.fi.

Suomen hallinnon kannanoton muodostamiseksi Liikenne- ja viestintävirasto, Traficom pyytää kommentteja edellä mainituista raporttiluonnoksista 12.8.2020 mennessä.