Lausuntopyyntö ECC:n SE-työryhmän suositus- ja raporttiluonnoksista

Euroopan sähköisen viestinnän komitean (Electronic Communications Committee) Spectrum Engineering (SE) -työryhmä on kokouksessaan syyskuussa hyväksynyt suositus- ja raporttiluonnoksia lausuntokierrokselle.

Draft revision of ECC Recommendation (15)01

Suositus koskee laajakaistaisten matkaviestinverkkojen koordinointimenettelyä naapurimaiden välillä taajuuskaistoilla 694-790 MHz, 1427-1518 MHz ja 3400-3800 MHz. Suositusta on päivitetty ottamalla huomioon näiden taajuuksien käyttö LTE/NR (5G) -teknologialle sekä laajentamalla alkuperäinen taajuuskaista 1452-1492 MHz koskemaan koko aluetta 1427-1518 MHz.

Draft ECC Report 310

Raportti koskee radiolaitteiden vastaanottimien parametreja sekä niiden merkitystä taajuuksien hallinnassa ja yhteensopivuusselvityksissä. Radiolaitedirektiivi edellyttää radiolähettimien lisäksi vaatimuksia myös vastaanottimille. Raportti tarkastelee radiotaajuuksien käytön yhteensopivuuden kannalta kriittisimpiä parametreja ja antaa niiden osalta parannusehdotuksia.

Suomen hallinnon kannanoton muodostamiseksi Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin Taajuushallinto pyytää kommentteja edellä mainituista raporttiluonnoksista 3.12.2019 mennessä.