Lausuntopyyntö Euroopan sähköisen viestinnän komitean ECC:n päätöksistä

Euroopan sähköisen viestinnän komitean taajuustyöryhmä (ECC/WGFM) pyytää lausuntoja lyhyen kantaman radiolähettimiä koskevaan suositukseen, erittäin laajakaistaisia laitteita koskeviin päätöksiin sekä satelliittijärjestelmiä ja -päätelaitteita koskeviin päätöksiin.

Lisätietoja antavat Tapio Penkkala, p. 0295 390 434 ja Joni Kallio, p. 0295 390 447, sekä Mikko Rintala, p. 0295 390 459, sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)traficom.fi.

ECO:n lähettämät lausuntopyynnöt liitteineen ja lomake 'Template of responses to Public Consultation (Ulkoinen linkki)' kommenttien ja muutosehdotusten esittämiseen löytyvät ECO:n sivuilta.

Lausunnon antaja voi halutessaan lähettää kommenttinsa myös ECO:lle, PublicConsultation@eco.cept.org .

Suomen hallinnon kannanoton muodostamiseksi Liikenne- ja viestintävirasto Traficom pyytää kommentteja edellä mainituista luonnoksista 5.8.2022 mennessä.