Lausuntopyyntö Euroopan sähköisen viestinnän komitean ECC:n päätöksistä, raporteista ja suosituksista

Euroopan sähköisen viestinnän komitea (ECC) pyytää lausuntoja matkaviestinverkkojen eri taajuusalueita koskeviin päätöksiin, LTE- ja 5G-verkoissa käytettävien päätelaitteiden käyttöön ilma-aluksissa liittyvään raporttiin, aktiiviantenneihin (AAS) sekä kiinteään satelliittiliikenteeseen (FSS) liittyviin suosituksiin.

ECO:n lähettämät lausuntopyynnöt liitteineen ja lomake 'Template of responses to Public Consultation (Ulkoinen linkki)' kommenttien ja muutosehdotusten esittämiseen löytyvät ECO:n sivuilta.

Lausunnon antaja voi halutessaan lähettää kommenttinsa myös suoraan ECO:lle, PublicConsultation@eco.cept.org .

Suomen hallinnon kannanoton muodostamiseksi Liikenne- ja viestintävirasto Traficom pyytää kommentteja luonnoksista 5.8.2022 mennessä.

Lisätietoja antavat Petteri Jokela ja Jan Engelberg, sähköposti on muotoa etunimi.sukunimi(at)traficom.fi.