Lausuntopyyntö Euroopan sähköisen viestinnän komitean raporttiluonnoksista

Euroopan sähköisen viestinnän komitea (ECC) pyytää lausuntoja useista raporttiluonnoksista. Raportit käsittelevät muun muassa 5G-aktiiviantennitukiasemia, lyhyen kantaman laitteita sekä säätutkille esitettyä vaihtoehtoista taajuusaluetta.

ECOn lähettämät lausuntopyynnöt liitteineen ja lomake Template of responses to Public Consultation (Ulkoinen linkki) kommenttien ja muutosehdotusten esittämiseen löytyvät ECOn sivuilta.

Lausunnon antaja voi halutessaan lähettää kommenttinsa myös suoraan ECO:lle, PublicConsultation@eco.cept.org. 

Suomen hallinnon kannanoton muodostamiseksi Liikenne- ja viestintävirasto Traficom pyytää kommentteja luonnoksista 13.7.2022 mennessä. 

Lisätietoja antaa Petteri Jokela, p. 0295 390 472, sähköposti on muotoa etunimi.sukunimi(at)traficom.fi.