Lausuntopyyntö Euroopan viestintäkomitean (ECC) päätösluonnoksista

Euroopan sähköisen viestinnän komitea (ECC) pyytää lausuntoja päätösluonnoksista, jotka liittyvät ajoneuvotutkiin, mobiilisatelliittiliikenteen suojaamiseen sekä alle 1 GHz:n taajuusalueella toimiviin satelliittijärjestelmiin.

Lisätietoja antavat Tapio Penkkala, p. 0295 390 434 ja Joni Kallio, p. 0295 390 447, sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)traficom.fi.

ECO:n lähettämät lausuntopyynnöt liitteineen ja lomake 'Template of responses to Public Consultation' kommenttien ja muutosehdotusten esittämiseen löytyvät ECO:n sivuilta (Ulkoinen linkki).

Lausunnon antaja voi halutessaan lähettää kommenttinsa myös ECO:lle, PublicConsultation@eco.cept.org .

Suomen hallinnon kannanoton muodostamiseksi Liikenne- ja viestintävirasto Traficom pyytää kommentteja edellä mainituista luonnoksista 2.12.2021 mennessä.