Lausuntopyyntö Euroopan viestintäkomitean (ECC) raporttiluonnoksista

Euroopan viestintäkomitea (ECC) pyytää lausuntoja teknisistä yhteensopivuusraporteista seuraaviin aihealueisiin liittyen: Koordinoimattomien satelliittimaa-asemien käyttö 28 GHz:n taajuusalueella, Erittäin laajakaistaisten laitteiden käyttö yli 116 GHz:n taajuuksilla, Pienitehoiset langattomat latauslaitteet alle 30 MHz:n taajuuksilla, Viranomaisten miehittämättömien ilma-alusten käyttö taajuusalueella 1880-1920 MHz, Alle 1 GHz:n taajuusalueen satelliittijärjestelmät sekä Yhteensopivuusselvityksissä käytetyt ei-toivottujen lähetteiden mittaukset.

Lisätietoja antaa Petteri Jokela, p. 0295 390 472, sähköposti on muotoa etunimi.sukunimi(at)traficom.fi.

ECOn lähettämät lausuntopyynnöt liitteineen ja lomake 'Template of responses to Public Consultation' kommenttien ja muutosehdotusten esittämiseen löytyvät ECOn sivuilta (Ulkoinen linkki).

Lausunnon antaja voi halutessaan lähettää kommenttinsa myös suoraan ECO:lle, PublicConsultation@eco.cept.org.

Suomen hallinnon kannanoton muodostamiseksi Liikenne- ja viestintävirasto Traficom pyytää kommentteja edellä mainituista raporttiluonnoksista 22.11.2021 mennessä.