Lausuntopyyntö: Harrasterakenteisten ilma-alusten lentokelpoisuus ja rakentaminen

Liikenne- ja viestintävirasto (Traficom) pyytää lausuntoja määräysluonnoksista AIR M5-1, Harrasterakenteisten sekä tutkimus-, kokeilu- tai tieteellisiin tarkoituksiin valmistettujen ilma-alusten lentokelpoisuusvaatimukset, ja AIR M5-2, Harrasterakenteisten ilma-alusten rakentaminen. Lausuntoaika päättyy 1.6.2022.

Vuonna 1996 julkaistuissa määräyksissä on tarvetta päivitykselle. Määräyksen AIR M5-1 soveltamisalaa on tarkoitus laajentaa kattamaan harrasterakenteisten ilma-alusten lisäksi ns. koe-ilma-alukset (experimental). Määräykseen on lisätty myös pyöriväsiipisiin sekä ilmaa kevyempiin ilma-aluksiin sovellettavat vaatimukset. Määräysluonnoksessa on otettu huomioon sähkömoottorikäyttöiset harrasterakenteiset ilma-alukset lisäämällä vaatimuksia mm. maadoitusjärjestelmästä, akkujen sijoituksesta ja voimalinjan valvontamittareista. Määräyksestä AIR M5-2 poistettaisiin vaatimus harrasterakenteisen ilma-aluksen rakennusluvasta, sillä lupaa ei nykyisen ilmailulain mukaan enää vaadita, sekä selvennettäisiin rakennuskertomuksessa annettavia tietoja ja koelento-ohjelman sisältöä.

Pyydämme lausuntoja määräysluonnoksista 1.6.2022 mennessä. Lausunnot voi toimittaa viraston kirjaamoon sähköpostitse osoitteilla kirjaamo@traficom.fi tai kirjeitse osoitteella Liikenne- ja viestintävirasto, PL 320, 00059 TRAFICOM. Pyydämme mainitsemaan lausunnossa viitetietona määräysluonnoksen asianumeron TRAFICOM/516719/03.04.00.00/2020 (AIR M5-1) ja TRAFICOM/516747/03.04.00.00/2020 (AIR M5-2) sekä käyttämään mieluiten liitteenä olevaa kommenttitaulukkoa.

Lisätietoja:

ylitarkastaja Hannu Martikainen, hannu.martikainen(at)traficom.fi, p. 029 534 6081
tarkastaja Sami Jänis, sami.janis(at)traficom.fi, p. 029 534 7091 (etenkin helikopterit ja autogirot)
erityisasiantuntija Jari Lyytinen, jari.lyytinen(at)traficom.fi, p. 029 534 6234