Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Siirry hakuun

Lausuntopyyntö henkilöliikenteen palvelujen kysyntä- ja tarjontatiedot ja taksiliikenteen palvelujen hintatiedot -määräysluonnoksesta

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom pyytää lausuntoja määräysluonnoksesta: henkilöliikenteen palvelujen kysyntä- ja tarjontatiedot ja taksiliikenteen palvelujen hintatiedot.

Määräyksellä täsmennetään, mitä tietoja henkilöliikenteen liikkumispalvelun tarjoajien pitää toimittaa Traficomille.

Taksipalvelut

Määräyksellä tarkennetaan taksiliikenteen palveluista Traficomille toimitettavia tietoja, tietojen toimitustapoja sekä toimittamisen määräaikoja. Taksipalveluiden osalta määräys parantaa viranomaisten mahdollisuuksia selvittää saatavuustilannetta eri puolilla Suomea ja muodostaa luotettava kuva taksipalvelujen hinnoista ja saatavuudesta alueellisesti ja ajallisesti luokiteltuna.

Henkilöliikenteen liikkumispalvelut

Määräyksellä tarkennetaan henkilöliikenteen liikkumispalveluiden tarjoajien toimittamia tietoja, tietojen toimitustapoja sekä toimittamisen määräaikoja. Henkilöliikenteen liikkumispalveluiden tarjoajiin, joihin tietojen toimittamisen velvollisuus kohdistuu, lukeutuvat liikennemuodosta riippumatta kaikki kuljetuspalveluja, välityspalveluja, liikennepalveluja sekä liikennepalveluun välittömästi liittyviä välityspalveluja, tietopalveluja, pysäköintipalveluja tai muita tukipalveluja tarjoavat toimijat. Määräys koskee erityisesti henkilöliikenteen liikkumispalveluita tarjoavia taksi-, rautatie- ja linja-autoliikenteen toimijoita, mutta myös muiden liikkumispalvelujen kuten kaupallisen pysäköinnin, yhteiskäyttöautojen, sähköpotkulautojen ja kaupunkipyörien tarjoajia. Lisäksi määräys koskee palvelusopimusasetuksessa mainittujen toimivaltaisten viranomaisten järjestämää liikennettä.

Pelkästään yhdistämispalveluja tarjoavia toimijoita ei katsota henkilöliikenteen liikkumispalvelun tarjoajiksi.

Traficom pyytää lausuntoja viimeistään 20.8.2021 lausuntopalvelu.fi-sivuston kautta.

Lisätietoja

Erityisasiantuntija Tuomas Kiiski, tuomas.kiiski@traficom.fi, puh. 029 539 0631, paikalla 26.7.2021-20.8.2021
Erityisasiantuntija Anna Pätynen, anna.patynen@traficom.fi, puh.
029 534 5363 (rautatie- ja linja-autoliikenne), paikalla 23.6.2021-7.7.2021 ja 5.8.2021-20.8.2021
Ylitarkastaja Martin Johansson, martin.johansson@traficom.fi; puh. 0295346705 (rautatie- ja linja-autoliikenne), paikalla 28.6.2021-16.7.2021 ja 16.8.2021 - 20.8.2021.