Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Siirry hakuun

Lausuntopyyntö huomattavan markkinavoiman päätösluonnoskokonaisuudesta tv- ja radiolähetyspalveluiden markkinoilla

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom pyytää lausuntoja huomattavan markkinavoiman päätösluonnoksesta ja sitoumuspäätösluonnoksesta televisio- ja radiolähetyspalveluiden markkinoilla

Traficom pyytää toimijoilta lausuntoja 23.9.2022 mennessä televisio- ja radiolähetyspalveluiden huomattavan markkinavoiman (HMV) päätösluonnoksesta ja sitoumuspäätösluonnoksesta.

Virasto pyytää asiassa uudelleen lausuntoja, koska Digita Oy on tehnyt sitoumushakemukseen muutoksia edellisen lausuntopyynnön (27.1.–28.2.2022) jälkeen. Digita lisäsi uuteen sitoumushakemukseen vaihtoehtoja television lähetyspalveluihin.

Viraston arvion mukaan Digitalla on edelleen HMV-asema televisio- ja radiolähetyspalveluiden markkinoilla. Viestintäpalvelulain sitoumusmenettelyn mukaisesti Digita on pyrkinyt itse ratkaisemaan markkinoilla vallitsevia kilpailuongelmia hakemillaan vapaaehtoisilla sitoumuksilla, joita Digita on päivittänyt 23.6.2022 jättämällään uudella sitoumushakemuksella. Päätösluonnoksessa virasto määrää sitoviksi Digitan hakemat sitoumukset kokonaisuudessaan, jonka myötä virasto poistaa useita aiempia televisiolähetyspalveluita koskevia velvollisuuksia. Uutena velvollisuutena virasto asettaa Digitalle velvollisuuden noudattaa kustannussuuntautunutta hinnoittelua tehokkuus huomioiden radion antennikapasiteetin vuokrauksessa liitännäistoimintoineen ja radiolähetyspalveluissa.

Lausunnot pyydetään toimittamaan 23.9.2022 mennessä sähköpostitse Traficomin kirjaamoon osoitteeseen kirjaamo@traficom.fi. Pyydämme merkitsemään lausuntoihin mahdolliset liikesalaisuudet selkeästi sekä asian diaarinumeron 105/960/2018. 

Jos lausuntoon sisältyy salassa pidettäviä tietoja, tulee asiakirjasta toimittaa myös sellainen julkinen versio, josta salassa pidettäviksi katsomanne tiedot on peitetty tai poistettu. Salassapitovaatimus on perusteltava. Voitte toimittaa asiakirjat myös salattuna sähköpostina: Ohjeet salatun viestin lähettämiseen .

Lisätiedot

Erityisasiantuntija Elina Pesonen, p. 029 5390 641, elina.pesonen@traficom.fi 

Päällikkö Mari Österberg, p. 029 5390 545, mari.osterberg@traficom.fi