Etusivu: Traficom
Siirry hakuun

Lausuntopyyntö huomattavasta markkinavoimasta televisio- ja radiolähetyspalveluiden markkinoilla

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom pyytää lausuntoja huomattavan markkinavoiman päätösluonnoksesta liitteineen televisio- ja radiolähetyspalveluiden markkinoilla.

Liikenne- ja viestintävirasto on analysoinut televisio- ja radiolähetyspalveluiden markkinat vuonna 2019. Markkina-analyysin perusteella Liikenne- ja viestintävirasto katsoo, että Digitalla on huomattavan markkinavoiman asema (HMV) antennikapasiteettiin pääsyn, televisiolähetyspalveluiden ja radiolähetyspalveluiden tukkumarkkinoilla. 

Virasto on analysoinut televisio- ja radiolähetyspalveluiden tukkumarkkinat edellisen kerran vuonna 2015. Nyt kansalliselle kuulemiselle laitetussa päätösluonnoksessa osa Digitalle ehdotetuista velvollisuuksista säilyy samana kuin aiem¬massa vuoden 2015 HMV-päätöksessä. Uusia velvollisuuksia ovat Liikenne- ja viestintäviraston määrittämän enimmäis¬hinnan noudattaminen televisiolähetyspalveluiden tarjoamisessa DVB-T-tekniikalla kanavanipussa A sekä radiolähetyspalveluita koskevat uudet laajemmat velvollisuudet kokonaisuudessaan.

Lausunnot pyydetään toimittamaan 22.5.2020 mennessä sähköpostitse Liikenne- ja viestintäviraston kirjaamoon osoitteeseen kirjaamo(at)traficom.fi. Pyydämme merkitsemään lausuntoihin mahdolliset liikesalaisuudet selkeästi sekä asian diaarinumeron 105/960/2018. 


Mikäli lausuntoon sisältyy salassa pidettäviksi katsomianne tietoja, tulee asiakirjasta toimittaa myös sellainen julkinen versio, josta salassa pidettäviksi katsomanne tiedot on peitetty tai poistettu. Salassapitovaatimus on perusteltava. Voitte toimittaa asiakirjat myös salattuna sähköpostina: Ohjeet löytyvät verkkosivultamme Salatun viestin lähettäminen Traficomiin. 


Osana televisio- ja radiolähetyspalvelujen huomattavan markkinavoiman päätösluonnoksen valmistelua ja siihen liittyvää hinnoittelumenetelmän kehittämistä Liikenne- ja viestintävirasto käytti apunaan myös ulkopuolista asiantuntijaa Copenhagen Economics A/S:ää. Liikenne- ja viestintävirasto pyysi Copenhagen Economicsia arvioimaan, miten viraston aiemmin voimassa ollut kustannusten arviointitapa soveltuisi tulevalle sääntelyjaksolle ja miten aiempaa kustannusten arviointimallia voisi kehittää tehokkuuden lisäämiseksi. 

Lisätietoja

Erityisasiantuntija Elina Pesonen, p. 0295 390 641, elina.pesonen(at)traficom.fi
Viestintämarkkina-asiantuntija Hanna Kaiponen, p. 0295 390 308, hanna.kaiponen(at)traficom.fi