Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Siirry hakuun

Lausuntopyyntö: Ilmailun kielitaitovaatimukset ja kielitaidon arviointi sekä radiopuhelimenhoitajan kelpuutus

Liikenne- ja viestintävirasto (Traficom) pyytää lausuntoja määräysluonnoksista PEL M2-92, Ilmailun kielitaitovaatimukset ja kielitaidon arviointi, sekä PEL M2-93, Rajoitettu radiopuhelimenhoitajan kelpuutus. Lausuntoaika päättyy 8.10.2021.

Muutosten tavoitteena on tarkentaa ja selventää eräitä määräyskohtia, joissa on käytännön soveltamistyössä ja kielitaitotarkastajien kertauskoulutusten yhteydessä havaittu kehittämistarvetta. Lentokone- ja helikopterilentäjien, lennonjohtajien sekä lennontiedottajien kielitaitovaatimuksia koskevan määräyksen PEL M2-92 muutoksessa olisi myös tarkoitus mahdollistaa sähköisen kielitaitokokeen käyttöönotto tulevaisuudessa ja tehdä jo ennalta sen edellyttämät määräysmuutokset. Lisäksi tulisi mahdolliseksi kielitaitotarkastuksen suorittaminen paitsi tarkastuslennon, myös kertauskoululennon yhteydessä, sekä kielitaitomerkinnän uusiminen tai voimassaolon jatkaminen etäyhteydellä suoritettavalla kielitaitohaastattelulla.

Rajoitettua radiopuhelimenhoitajan kelpuutusta koskevaan määräykseen PEL M2-93 ei tehtäisi merkittäviä sisällöllisiä muutoksia. Määräykset kuitenkin erotettaisiin selkeästi toisistaan niin, että PEL M2-92 jää koskemaan yksinomaan kielitaitomerkintöjä ja 93 taas radiopuhelimenhoitajan kelpuutuksia. Jälkimmäiseen määräykseen lisättäisiin viittaus Kansainvälisen televiestintäliiton ITU:n radio-ohjesääntöön.

Pyydämme lausuntoja määräysluonnoksista 8.10.2021 mennessä. Lausunnot voi toimittaa viraston kirjaamoon sähköpostitse osoitteilla kirjaamo@traficom.fi tai kirjeitse osoitteella Liikenne- ja viestintävirasto, PL 320, 00059 TRAFICOM. Pyydämme mainitsemaan lausunnossa viitetietona määräysluonnoksen asianumeron TRAFICOM/437605/03.04.00.00/2020 (PEL M2-92) tai TRAFICOM/437617/03.04.00.00/2020 (PEL M2-93) sekä käyttämään mieluiten liitteenä olevaa kommenttitaulukkoa.

Lisätietoja:

johtava asiantuntija Iina Rinne, iina.rinne(at)traficom.fi, puh. 029 534 6106
tarkastaja Janne Ripatti, janne.ripatti(at)traficom.fi, puh. 029 534 7099
lakimies Leila Iikkanen, leila.iikkanen(at)traficom.fi, puh. 029 5346 039