Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Siirry hakuun

Lausuntopyyntö: Ilmaliikenteen hallinta- ja lennonvarmistuspalvelujen tarjontaa koskevat säännöt (ANS M1-1)

Liikenne- ja viestintävirasto (Traficom) pyytää lausuntoja muutetusta määräyksestä ANS M1-1, Suomessa sovellettavat ilmaliikenteen hallinta- ja lennonvarmistuspalvelujen tarjontaa koskevat säännöt. Muutosten on suunniteltu tulevan voimaan heinäkuussa 2021.

Muutokset johtuvat EU-asetuksesta 2020/469. Siinä annetaan toimivaltaiselle viranomaiselle mahdollisuus määrätä toisin tietyistä ilmaliikennepalvelun tarjoajia koskevista organisaatio- ja teknisistä vaatimuksista tai täydentää niitä kansallisella tasolla. Lisäksi toimivaltaiselle viranomaiselle annetaan tehtäväksi määrittää lentomenetelmäsuunnittelussa käytettävät suunnittelukriteerit sekä määrätä tarvittaessa toisin lennonjohtoalueen alarajasta. Lentomenetelmäsuunnittelu muuttuu EU-asetuksen 2020/469 myötä luvanvaraiseksi toiminnaksi 27.1.2022 alkaen.

Määräykseen tehdyt muutokset ovat näkyvissä värimerkinnöin. Lausunnonantajilta pyydetään näkemyksiä muun muassa siihen, missä määrin määräyksen kohdassa 2.2.1.12 tarkoitettuja VOLMET-lähetyksiä nykyisin vielä käytetään ja missä määrin niille koetaan jatkossakin tarvetta.

Pyydämme lausuntoja määräysluonnoksesta 14.6.2021 mennessä. Lausunnot voi toimittaa viraston kirjaamoon sähköpostitse osoitteella kirjaamo@traficom.fi tai kirjeitse osoitteella Liikenne- ja viestintävirasto, PL 320, 00059 TRAFICOM. Pyydämme mainitsemaan lausunnossa viitetietona määräysluonnoksen asianumeron TRAFICOM/116275/03.04.00.00/2021 sekä käyttämään mieluiten liitteenä olevaa kommenttitaulukkoa.

Lisätietoja:

asiantuntija Jani Luiro, jani.luiro(at)traficom.fi, puh. 029 534 5140
erityisasiantuntija Kai Väisänen, kai.vaisanen(at)traficom.fi, puh. 029 534 6137
lakimies Leila Iikkanen, leila.iikkanen(at)traficom.fi, p. 029 534 6039