Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Siirry hakuun

Lausuntopyyntö ilmatilamuutoksista AIRAC päivämäärälle 21.4.2022

Tällä lausuntopyynnöllä Liikenne- ja viestintävirasto Traficom pyytää ilmailun sidosryhmiltä lausuntoa esitetyistä ja suunnitelluista muutoksista, jotka perustettaisiin Traficomin päätöksellä ilmailulain 109 § mukaisesti, muutosesityksen seuraavien kohtien osalta:

1. TRA-alueen TRAM37 korvaaminen jakamalla alue kahteen uuteen osa-alueeseen TRAM38 ja TRAM39

2. EFHK CTA EAST laajentaminen

7. TRA-alueiden EFTRAG11 ja EFTRAG12 sivurajamuutokset

8. Nykyisen TRAM80-alueen tunnuksen muuttaminen kuulumaan TRAM52 (vastaa tällöin samanmuotoisen TSA-alueen tunnusta)

Lausunnot esitetyistä ilmatilarakenteen muutoksista pyydetään lähettämään Traficomin kirjaamoon kirjaamo@traficom.fi sekä kopiona asian käsittelijöille ilmatila@traficom.fi 23.11.2021 mennessä. Lausunnot pyydetään toimittamaan lausuntopyynnön liitteenä olevalla word-tiedostopohjalla.

Tämän lausuntopyynnön kanssa samanaikaisesti käynnissä olevat säädöshankkeet ovat:

  • Ilmailumääräys OPS M1-17, jolla perustettaisiin uudet radiovyöhykkeet, on samanaikaisesti lausuttavana.
  • Ilmailumääräys OPS M1-28, jolla perustettaisiin ilmailulain 11 c § mukaisesti pysyvät vaara-alueet, on samanaikaisesti lausuttavana.
  • Esitetyt kielto-, rajoitus- ja TSA-alueiden muutokset edellyttävät muutosta Valtioneuvoston asetukseen ilmailuilta rajoitetuista alueista. Tämä toteutetaan omana prosessinaan Liikenne- ja viestintäministeriön toimesta siten, että mahdolliset muutokset astuisivat voimaan AIRAC voimaantulopäivänä 21.4.2022 ja julkaistaan hyvissä ajoin.

Asiaa käsittelee Traficomissa ylitarkastaja Jouko Ranta, puh. 029 534 5044 tai sähköposti jouko.ranta@traficom.fi.

Liitteet:

Lausuntopyyntö
Fintraffic Lennonvarmistus Oy:n esitys
Word-tiedosto lausuntoja varten