Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Siirry hakuun

Lausuntopyyntö: Kansallinen lentokoulutus (TRG M1-7)

Liikenne- ja viestintävirasto pyytää lausuntoja ehdotetuista muutoksista määräykseen TRG M1-7, Kansallinen lentokoulutus (ennen Harrasteilmailun lentokoulutus). Määräysmuutoksella on tarkoitus ottaa käyttöön kansallisen sääntelyn piiriin kuuluville ohjaamomiehistön teoria- ja lentokoulutusorganisaatioille ilmoituksenvaraisuus, joka on ollut EU-sääntelyn mukaisessa koulutuksessa mahdollista jo aiemmin.

Ennen pelkästään harrasteilmailun lentokoulutusta koskeneen määräyksen TRG M1-7 soveltamisalaa muutettaisiin siten, että se kattaa myös EASA-asetuksen liitteessä I tarkoitetuilla lentokoneilla ja helikoptereilla (mm. historialliset ilma-alukset) annettavan lentokoulutuksen, jolloin määräys TRG M1-1 voidaan kumota. Lisäksi kumottaisiin vanhentunut ilmailumääräys PEL M1-1, jolla on saatettu voimaan yhteiseurooppalaiset JAR-FCL-ilmailuvaatimukset. Näiden sijasta sovelletaan nykyisin EU:n lentomiehistöasetusta 1178/2011, jossa säädetyt JAR-vaatimuksiin liittyvät siirtymäajat ovat jo päättyneet.

Määräyksessä myös asetettaisiin koulutuslennoille kahden tunnin päivittäinen enimmäisaika, joka sisältää koululentojen lisäksi matkalennot, yksinlennot ja koulutustarkastuslennot.

Pyydämme lausuntoja määräysluonnoksesta 17.8.2020 mennessä. Lausunnot voi toimittaa viraston kirjaamoon sähköpostitse osoitteella kirjaamo@traficom.fi  tai kirjeitse osoitteella Liikenne- ja viestintävirasto, PL 320, 00059 TRAFICOM. Pyydämme mainitsemaan lausunnossa viitetietona määräysluonnoksen asianumeron TRAFICOM/119811/03.04.00.00/2019 ja käyttämään mieluiten oheista kommenttitaulukkoa.

Lisätietoja

tarkastaja Jani Heiskanen, p. 029 534 7163, jani.heiskanen(at)traficom.fi (paikalla 30.6.-3.7 ja sen jälkeen 3.8. alkaen)
ylitarkastaja Jani Kosonen, p. 029 534 6646, jani.kosonen(at)traficom.fi (paikalla 6.7. alkaen)
lakimies Leila Iikkanen, puh. 029 534 6039, leila.iikkanen(at)traficom.fi (paikalla 10.7. asti ja sen jälkeen 10.8. alkaen)