Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Siirry hakuun

Lausuntopyyntö: Kauko-ohjatun ilma-aluksen ja lennokin käyttäminen ilmailuun (OPS M1-32)

Liikenne- ja viestintävirasto pyytää lausuntoja ehdotetuista muutoksista määräykseen OPS M1-32, Kauko-ohjatun ilma-aluksen ja lennokin käyttäminen ilmailuun. Määräysmuutos kattaa EU:n ns. droneasetuksessa 2019/947 säädettyjen siirtymäaikojen ensimmäisen vaiheen.

Asetus 2019/947 tulee sovellettavaksi 1.7.2020 alkaen. Asetuksen 21 artiklan 1 kohta sisältää siirtymäajan, jonka perusteella miehittämättömän ilma-alusjärjestelmän käyttäjien tekemät ilmoitukset tai vastaavat asiakirjat, jotka on myönnetty kansallisen lainsäädännön mukaisesti, pysyvät voimassa 1.7.2021 asti. Tämän siirtymäsäännöksen perusteella siis ilmoituksenvarainen toiminta voi jatkua aiempien kansallisten sääntöjen mukaan 1.7.2021 saakka, minkä jälkeen siirrytään noudattamaan asetuksen 2019/947 mukaisia sääntöjä.

Asetuksen siirtymäaikojen johdosta kansallinen määräys OPS M1-32 on vielä tarpeen pitää voimassa, sillä se muodostaa perustan aiemmin tehtyjen ilmoitusten mukaiselle toiminnalle ja siihen mahdollisesti myönnetyille poikkeusluville sekä lennokkikerhojen toiminnalle siirtymäaikana. Tarkoituksena on muuttaa määräys OPS M1-32 määräaikaiseksi, ensi vaiheessa 30.6.2021 asti ja sen jälkeen lennokkikerhoja varten 30.6.2022 asti. Samalla määräyksen soveltamisalaa on tarkennettava siten, että se vastaa asetuksessa 2019/947 sallittujen siirtymäaikojen soveltamisalaa. Muutoin määräykseen tehdään vain välttämättömiksi havaittuja korjauksia.

Pyydämme lausuntoja määräysluonnoksesta 22.6.2020 mennessä. Lausunnot voi toimittaa viraston kirjaamoon sähköpostitse osoitteella kirjaamo@traficom.fi  tai kirjeitse osoitteella Liikenne- ja viestintävirasto, PL 320, 00059 TRAFICOM. Pyydämme mainitsemaan lausunnossa viitetietona määräysluonnoksen asianumeron TRAFICOM/42450/03.04.00.00/2020 ja käyttämään mieluiten oheista kommenttitaulukkoa.

Lisätietoja

Miehittämättömän ilmailun yleinen s-postiosoite: rpas(at)traficom.fi
tiiminvetäjä Patrik Söderström, puh. 029 534 6120, patrik.soderstrom(at)traficom.fi
lakimies Leila Iikkanen, puh. 029 5346 039, leila.iikkanen(at)traficom.fi