Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Siirry hakuun

Lausuntopyyntö: Kaupunkiraideliikennemääräys

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom pyytää lausuntoja kaupunkiraideliikennemääräyksen luonnoksesta. Kaupunkiraideliikenteestä annettu määräys päivitetään, koska määräystä on tarve täsmentää ja ajantasaistaa turvallisuuspoikkeamien raportoinnin sekä toimintavarmuuden osalta.

Päivityksen yhteydessä huomioidaan kaupunkiraideliikenteen kehittyminen ja täsmennetään kaupunkiraideliikenteen eri muotoihin kohdistuvia vaatimuksia, mikä auttaa uusien kaupunkiraideliikennetoimijoiden toiminnan aloittamista ja kehittämistä.

Tausta

23.6.2022 voimaan tulleessa raideliikennelain muutoksessa 476/2022 täsmennettiin onnettomuuksista ja vaaratilanteista ilmoittamisen velvollisuus koskemaan myös kaupunkiraideliikenteen rataverkon haltijoita.

Määräyksen säädösperustana on raideliikennelaki 1302/2018 ja liikennepalvelulain 320/2017, 
62 § 3 momentti, 63 § 3 momentti ja 64 § 5 momentti.  

Liikennepalvelulain II osan 7 luvussa säädetään vaatimukset liikenteenharjoittajalle, joka harjoittaa metro- tai raitiorataverkolla metro- ja raitioliikennettä (kaupunkiraideliikenne).

Tavoitteet

Parantaa raideliikenteen toimintaedellytyksiä ja toimintavarmuutta.

Lausuntopyyntö

Liikenne- ja viestintävirasto pyytää toimittamaan lausunnot lausuntopalvelu.fi:n kautta viimeistään 1.12.2022.

Lisätietoja

Kiira Saito, kiira.saito@traficom.fi
Olli Matilainen, olli.matilainen@traficom.fi