Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Siirry hakuun

Lausuntopyyntö: Korjaukset määräykseen OPS M3-2 lento- ja työaikarajoituksista

Liikenne- ja viestintävirasto (Traficom) antoi 20.6.2022 määräyksen OPS M3-2, Ilma-aluksen ohjaamomiehistön lento- ja työaikarajoitukset - muu lentotoiminta kuin lentokoneilla harjoitettava kaupallinen ilmakuljetus. Määräys ei ole vielä tullut sovellettavaksi, vaan sen soveltamisen oli tarkoitus alkaa 1.1.2023. Julkaisemisen jälkeen määräyksessä on kuitenkin havaittu eräitä korjausta ja tarkennusta vaativia kohtia. Traficom pyytää lausuntoja näistä viimeksi muutetuista kohdista 25.11.2022 mennessä.

Ensinnäkin korjataan määräyksen soveltamisalakohtaa siten, että vaatimusten ulkopuolelle suljetaan ei-kaupallinen koulutustoiminta. Aiemmin käytetty ilmaus "kerhomuotoinen harrasteilmailutoiminta" oli epäselvä sikäli, että kerhojen lisäksi ulkopuolelle on tarkoitus sulkea myös säätiöt ja voittoa tavoittelemattomat osakeyhtiöt, sekä harrasteilmailun suppean käsitteen (ultrat, autogirot, purjelentäminen jne.) lisäksi myös harrasteluonteinen moottorilentämisen koulutus.

Toiseksi on tarkennettu, että oppilaan koulutusaikarajoitukset koskevat myös edellä tarkoitettua ei-kaupallista koulutustoimintaa. Koulutusaikarajoitukset on muutettu laskettavaksi kalenterivuorokauden eikä 24 h jakson perusteella, kuitenkin siten että koulutusjaksojen välinen aika on vähintään 12 tuntia. Rajoitus olisi 2 h ilma-aikaa vuorokaudessa ennen ensimmäistä yksinlentoa ja 3 h sen jälkeen. Kolmanneksi on todettu, että koska ilmoituksenvaraiselta koulutusorganisaatiolta ei vaadita toimintakäsikirjaa, se voi esittää oppilaan koulutusaikarajoitukset muussa ohjeistuksessaan.

Pyydämme lausuntoja määräysluonnoksesta 25.11.2022 mennessä. Lausunnot voi toimittaa viraston kirjaamoon sähköpostitse osoitteilla kirjaamo@traficom.fi tai kirjeitse osoitteella Liikenne- ja viestintävirasto, PL 320, 00059 TRAFICOM. Pyydämme mainitsemaan lausunnossa viitetietona määräysluonnoksen asianumeron TRAFICOM/465751/03.04.00.00/2022. Muuttuneet kohdat on merkitty määräysluonnokseen värimerkinnöin, eikä muita kohtia ole tarkoitus kommentoida tällä lausuntokierroksella.

Lisätietoja:

erityisasiantuntija Veli-Matti Petramo, veli-matti.petramo(at)traficom.fi, p. 029 534 6094
johtava asiantuntija Helena Pietilä, helena.pietila(at)traficom.fi, p. 029 534 6096 (koulutusorganisaatiot)
lakimies Leila Iikkanen, leila.iikkanen(at)traficom.fi, p. 029 534 6039