Lausuntopyyntö kuljettajaopetukseen, kuljettajantutkinnon teoriakokeeseen ja ajoharjoitteluratoihin liittyvistä määräyksistä

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom valmistautuu ajokorttilain uudistukseen ja pyytää lausuntoja kuljettajaopetuksen, kuljettajantutkinnon teoriakokeeseen ja ajoharjoitteluratoihin liittyvistä määräyksistä.

Hallituksen esitys laiksi ajokorttilain muuttamisesta (HE 70/2022 vp) annettiin eduskunnalle 5.5.2022. Hallituksen esityksessä esitetään muutoksia mm. kuljettajaopetuksen sisältöihin ja kuljettajantutkinnon teoriakokeessa esiintyneen vilpin seuraamuksiin. Lisäksi ajoharjoitteluradalla annettava ajo-opetus olisi jatkossa pakollinen osa riskientunnistamiskoulutusta. Lakimuutos vaikuttaa Traficomin antamien kuljettajaopetus- ja kuljettajantutkinnon teoriakoemääräyksien sisältöön. Lisäksi Traficomille tulisi uusi määräyksenantovaltuus ajoharjoitteluratoihin liittyen.

Kuljettajaopetusmääräyksen muutoksen tavoitteena on määritellä sisältö riskientunnistamiskoulutuksen lisättyihin tunteihin sekä tarkentaa simulaattorikoulutuksessa käytettävien simulaattoreiden ohjelmistojen vaatimuksia. Määräykseen tulee myös uusi kohta ulkomailla annetun opetuksen hyväksilukemista, jolla mahdollistetaan kaikkien ulkomailla kuljettajaopetusta saaneiden tasapuolinen kohtelu.

Kuljettajantutkinnon teoriakoemääräyksen muutoksen tavoitteena on ehkäistä vilppiä ja sen yrityksiä määrittelemällä tarkemmin vilpillinen toiminta kokeessa. Tämän lisäksi tehdään pienmuotoisia muutoksia korjaamalla aikaisempia sanamuotoja.

Ajoharjoitteluradat -määräyksen tavoitteena on saada yhtenäiset vaatimukset ajoharjoitteluradoille. Määräyksessä määrätään mm. ajoharjoitteluradan mitoituksesta sekä ajoharjoitteluratahakemuksen edellytettävistä liitteistä.

Lausunnot pyydetään antamaan osoitteessa lausuntopalvelu.fi (Ulkoinen linkki)viimeistään 4.7.2022. 

Lisätietoja

Erityisasiantuntija Marjo Immonen, marjo.immonen@traficom.fi, 029 534 5588