Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Siirry hakuun

Lausuntopyyntö: Lennokin käyttäminen ilmailuun (OPS M1-32)

Liikenne- ja viestintävirasto (Traficom) pyytää lausuntoja määräysluonnoksesta, jossa tehdään EU-asetuksessa lennokkikerhoille annetun siirtymäajan edellyttämät muutokset määräykseen OPS M1-32. Määräyksestä poistettaisiin kaikki muut kuin lennokkikerhoja koskevat osuudet. Muutetun määräyksen on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2022.

EU:n droneasetus 2019/947 on tullut sovellettavaksi 31.12.2020 alkaen. Sen 21 artikla sisältää kuitenkin siirtymäajan, jonka perusteella miehittämättömän ilma-alusjärjestelmän käyttäjien tekemät ilmoitukset tai vastaavat asiakirjat, jotka on myönnetty kansallisen lainsäädännön mukaisesti, pysyvät voimassa 1.1.2022 asti. Tämän siirtymäsäännöksen perusteella siis ilmoituksenvarainen toiminta voi jatkua aiempien kansallisten sääntöjen mukaan 1.1.2022 saakka, minkä jälkeen siirrytään noudattamaan asetuksen 2019/947 mukaisia sääntöjä.

Asetuksen 21 artiklan 3 kohta puolestaan sisältää lennokkikerhoille ja -yhdistyksille tarkoitetun siirtymäajan, jonka perusteella miehittämättömillä ilma-alusjärjestelmillä harjoitettavaa toimintaa saa jatkaa kansallisten sääntöjen mukaisesti ja ilman 16 artiklan mukaista lennokkikerhon erillislupaa 1.1.2023 asti. Määräys OPS M1-32 jäisi siten koskemaan pelkästään lennokkikerhoissa harjoitettavaa toimintaa vielä vuoden 2022 ajan. Valtion miehittämättömästä ilmailusta annetaan erillinen määräys OPS M1-35, joka on parhaillaan lausuntokierroksella 20.10. asti.

Pyydämme lausuntoja määräysluonnoksesta OPS M1-32 10.11.2021 mennessä. Lausunnot voi toimittaa viraston kirjaamoon sähköpostitse osoitteilla kirjaamo@traficom.fi tai kirjeitse osoitteella Liikenne- ja viestintävirasto, PL 320, 00059 TRAFICOM. Pyydämme mainitsemaan lausunnossa viitetietona määräysluonnoksen asianumeron TRAFICOM/429321/03.04.00.00/2021 sekä käyttämään mieluiten liitteenä olevaa kommenttitaulukkoa.

Lisätietoja:

Miehittämättömän ilmailun yleinen s-postiosoite: rpas(at)traficom.fi
ylitarkastaja Esa Stenberg, puh. 029 534 5367, esa.stenberg(at)traficom.fi
erityisasiantuntija Patrik Söderström, puh. 029 534 6120, patrik.soderstrom(at)traficom.fi
lakimies Leila Iikkanen, puh. 029 5346 039, leila.iikkanen(at)traficom.fi