Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Siirry hakuun

Lausuntopyyntö: Lennontiedottajan lupakirja ja koulutus (ANS M1-7)

Liikenne- ja viestintävirasto (Traficom) pyytää lausuntoja ehdotetuista muutoksista määräykseen ANS M1-7, Lennontiedottajan lupakirja ja koulutus. Määräysmuutoksen on tarkoitus tulla voimaan syksyllä 2022.

Muutoshanke perustuu Fintraffic Lennonvarmistus Oy:n esityksiin, joiden tarkoituksena on saattaa lennontiedottajia koskevat kansalliset vaatimukset paremmin linjaan lennonjohtajia koskevien EU-vaatimusten kanssa, koska tällä hetkellä lennontiedottajien vaatimukset ovat osin tiukemmat kuin lennonjohtajille. Muutokset koskisivat mm. lennontiedottajan lupakirjan hakijan vähimmäisikää ja työpaikkakouluttajan viimeaikaista kokemusta. Määräysmuutoksessa määrättäisiin myös hyvityksistä silloin, kun lennonjohtaja kouluttautuu lennontiedottajaksi.

Lisäksi Fintraffic on esittänyt, että lentotiedotuskeskuksissa työskenteleville lennontiedottajille vaadittaisiin lääketieteellisen kelpoisuustodistuksen sijasta työterveyslääkärin lausunto terveydentilan sopivuudesta tehtävään. Traficom kuitenkin katsoo, että lääketieteellinen kelpoisuustodistus voidaan jo nykyisen lainsäädännön mukaan tarvittaessa myöntää rajoitettuna, esimerkiksi toimintaan lentotiedotuskeskuksessa, joten määräysmuutokselle ei tältä osin ole tarvetta.

Pyydämme lausuntoja määräysluonnoksesta 30.9.2022 mennessä. Lausunnot voi toimittaa viraston kirjaamoon sähköpostitse osoitteilla kirjaamo@traficom.fi tai kirjeitse osoitteella Liikenne- ja viestintävirasto, PL 320, 00059 TRAFICOM. Pyydämme mainitsemaan lausunnossa viitetietona määräysluonnoksen asianumeron TRAFICOM/602728/03.04.00.00/2021 sekä käyttämään mieluiten liitteenä olevaa kommenttitaulukkoa. Ehdotetut muutokset on merkitty määräysluonnokseen värimerkinnöin.

Lisätietoja:

erityisasiantuntija Jani Luiro, jani.luiro(at)traficom.fi, puh. 029 534 5140
tarkastaja Varpu Alho, varpu.alho(at)traficom.fi, puh. 029 534 6015
lakimies Leila Iikkanen, leila.iikkanen(at)traficom.fi, puh. 029 534 6039