Lausuntopyyntö: Lentokelpoisuusmääräys Woodcomp-potkurien tarkastuksista

Liikenne- ja viestintävirasto (Traficom) pyytää lausuntoja lentokelpoisuusmääräyksestä M 3176/22, Woodcomp Propellers s. r. o. Potkurin tarkastus. Lausuntoaika päättyy 10. helmikuuta.

Lentokelpoisuusmääräyksen antamisen syynä on Suomessa sattunut pakkolasku, joka johtui potkurin lavan irtoamisesta lennon aikana Woodcomp SR2000 -sarjan potkurilla varustetussa ilma-aluksessa. Samalle potkurityypille on sattunut lavan irtoamisia myös muualla Euroopassa. Määräyksessä on tarkoitus edellyttää potkurin lapojen tarkastusta ennen seuraavaa lentoa ja sen jälkeen aina lentoa edeltävässä tarkastuksessa. Lisäksi lento-ohjekirjaan tulisi lisätä ohjeet sen varalta, että potkurissa havaitaan värinää lennon aikana. Potkurin peruskorjausjaksoa ei olisi sallittua pidentää siten kuin määräyksessä AIR M1-5 muutoin sallitaan.

Pyydämme lausuntoja määräysluonnoksesta 10.2.2022 mennessä. Lausunnot voi toimittaa viraston kirjaamoon sähköpostitse osoitteella kirjaamo@traficom.fi  tai kirjeitse osoitteella Liikenne- ja viestintävirasto, PL 320, 00059 TRAFICOM. Pyydämme mainitsemaan lausunnossa viitetietona määräysluonnoksen asianumeron TRAFICOM/585163/03.04.00.00/2021.

Lisätietoja:

erityisasiantuntija Jari Lyytinen, jari.lyytinen(at)traficom.fi, puh. 029 534 6234