Lausuntopyyntö Liikenne- ja Viestintävirasto Traficomin radiotaajuusmääräyksestä 4 ja määräyksestä 15

Liikenne- ja Viestintävirasto Traficom pyytää lausuntoa seuraavista dokumenteista:

  1. Liikenne- ja viestintäviraston määräysluonnos Radiotaajuusmääräys 4 AC/2021M
  2. Radiotaajuusmääräyksen 4 AC/2021M perustelumuistioluonnos
  3. Liikenne- ja viestintäviraston määräysluonnos M15AS/2021M
  4. Määräyksen 15AS/2021M perustelumuistioluonnos

Lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään 24.6.2021 lausuntopalvelu.fi -verkkosivuston kautta.

Lisätietoja antavat tarvittaessa Tapio Penkkala, p. 0295 390 434 ja Mikko Rintala, p. 0295 390 459. Liikenne- ja viestintäviraston sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)traficom.fi

Lausuntopyyntö Liikenne- ja Viestintävirasto Traficomin radiotaajuusmääräyksestä 4 ja määräyksestä 15